DES PANJAB Des punjab E-paper
Editor-in-chief :Braham P.S Luddu, ph. 403-293-9393
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ, ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਏਗਾ
Date : 2018-09-27 PM 02:13:49 | views (207)
ਅਲਬਰਟਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਨਨ ਫਿਿਲਪਸ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੈਨਨ ਫਿਿਲਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਏਗਾ। 
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ੋਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਿਿਗਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਿਗਆਨੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਨਨ ਫਿਿਲਪਸ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਿਗਆਨਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਿਗਆਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

Tags :


Des punjab
Shane e punjab
Des punjab